tisdag 27 november 2007

Förarnas försäkringar gäller inte vid svarttävling

På grund av rykten och andra oklarheter angående vissa tävlingar vill vi i Svemo skotersektion komma med ett klargörande.

För att köra en tävling krävs myndigheters tillstånd, kommun, polis mm. och även att det är en Svemo-ansluten klubb som står bakom arrangemanget. Detta för att förarnas försäkring genom sin licens skall gälla. Fordonsförsäkring täcker INTE detta.

För förare med giltig Svemo-licens som ställer upp i sådana tävlingar gäller NT 3:1 vilken lyder:
Lojal åtlydnad av tävlingsreglementen
Medlem i klubb tillhörande SVEMO, av SVEMO Styrelse, dess kommittéer och sektioner eller annan representation för SVEMO ska lojalt följa gällande tävlingsreglementen och regler och får inte:
- Understödja någon person, klubb eller annan sammanslutning som bryter mot av SVEMO utfärdade regler och bestämmelser eller som på annat vis handlar i strid med dessa.
- Tillhöra, låna sitt namn till, eller ha någon funktion inom sådan klubb eller organisation som avses i det föregående.
Med olicensierad tävling förstås varje arrangemang inom definitionen för motorcykeltävling” som genomförs utan SVEMO sanktion. Trialtävlingar sanktionerade av Motormännens Helnykterhetsförbund (MHF) är inte att betrakta som olicensierade även om tillstånd från SVEMO inte inhämtats. Varje befattning med olicensierad tävling, utom som åskådare, är förbjuden och kan medföra bestraffning.

Mvh SVEMO Skotersektion

Dags för anmälan till Arctic Cat Cup 2008

Äntligen är det dags att anmäla till Europas största snowcrosstävling, Arctic Cat Cup i Östersund. Årets upplaga är den 36:e i rad och Östersunds SSK kan presentera en mängd nyheter kring tävlingen.

Efter den stora jubileumstävlingen i januari i år, då klubben spände musklerna ordentligt, och genomförde den 35:e Cupen trots avsaknaden av snö(?), vill klubben nu lansera ett helt nytt koncept kring tävlingen.
-Redan i maj satte vi oss ner och gick igenom tävlingens framtid. Tillsammans med
tävlingsledning, sponsorer och Svemo kom vi fram till ett nytänkande i flera avseenden, säger tävlingens organisationschef Jan Engström.

I korthet innebär det följande:
* Tävlingen flyttar nu för första gången från Gräfsåsens anrika skoterstadion ner till Travbanan mitt i Östersund.
- Vi måste söka oss dit publiken lättare kan nå oss. Vi har ju genomfört två tävlingar tidigare på travbanan och det har varit lyckat. Mer centralt än travbanan i Östersund kan man knappast köra en snowcrosstävling.
* Färre klasser, följer SM-reglementet.
- Vi bantar bort flera små klasser för att tävlingen ska kunna genomföras på kortare tid. Det innebär att vi endast tävlar i Pro Open 600, Stock 600, Damer och Ungdom.
* Färre deltagare i varje klass.
- Vi går ner från max 72 deltagare till max 60 stycken. Också i syfte att få till en snabbare och intensivare tävling.
* Fler förare seedas.
- Vi har även tidigare seedat förare i respektive klass. Nu utökar vi detta för att få bästa möjliga kvalitet på tävlingen. Seedning innebär att ett antal förare har sin plats garanterad, men att de måste anmäla sig i vanlig ordning.
- I Pro Open 600 är 29 förare (av 60 totalt)
seedade, det är en blandning av svenska, norska och finska toppförare. I Stock 600 är 14 förare seedade. I övriga klasser behöver vi inte ha någon seedning, säger tävlingschefen Bengt-Åke Fastesson.
-Vi är medvetna om att det kommer att bli krig om de 30-talet platser som är kvar i t.ex. Pro Open 600, så det gäller att anmäla sig snabbt OCH korrekt. Och alla måste anmäla sig via vår hemsida www.arcticcatcup.se
* Transpondrar obligatoriskt.
-Ja, vi kör efter SM-reglementet och det innebär att ALLA förare måste ha transpondrar på sina maskiner.
* Två dagars tävling.
-Ja, vi frångår inte detta koncept. Vi kommer att köra kval fredag 11 januari och finalerna lördag 12 januari. Första start på fredag blir tidigast kl. 12.00 och på lördag avser vi att starta finalerna något senare, berättar Jan Engström.
-Vi senarelägger tävlingen helt enkelt. Vi tror att både förare och publik gillar det bättre. Ingen behöver vara uppe klockan sex på morgonen för att besiktiga in, vilket jag tror uppskattas, menar Engström.
* Prisutdelning & bankett.
- Istället för att stå ute i snön och dela ut prispokaler m.m. avser vi att hålla en bankett med prisutdelning på restaurang senare på lördagkväll. Ungefär efter samma koncept som vid SM-finalen i våras, en bankett som de allra flesta upplevde som den kanske bästa någonsin, säger Jan Engström.
- Vi vill försöka göra Arctic Cat Cup till inte bara en bra skotertävling, utan också få förarna och publiken att känna att det också ska vara fest runt omkring. En rejäl kick-in på säsongen helt enkelt, en happening som man ska längta till inför varje säsongsstart.
ANMÄLAN
Anmälan till Arctic Cat Cup sker via www.arcticcatcup.se Ingen annan typ av anmälan godtas av klubben. De förare som redan (inbetalning gjord senast 23 november) hunnit anmäla sig till tävlingen via sedvanligt sätt, är naturligtvis anmälda. Inbetalda anmälningar via postgiro/bankgiro efter det datumet är INTE giltiga. Anmälningssystemt gäller samtliga förare, oavsett i vilket land man bor. Och vi kommer att vara stenhårda när det gäller detta.
-Anmäl KORREKT, alltför många förare slarvar med olika uppgifter, vilket ger oss en mängd extraarbete. Det vill vi undvika genom det nya anmälningsförfarandet, menar Jan Engström.

Information om tävlingen kan ställas till:
bengt-ake.fastesson@bredband.net

Yamaha Center årets serviceföretag i Östersund 2007


Årets serviceföretag i Östersunds kommun 2007 blev Yamaha Center. En något chockad Nisse Höglund tog emot utmärkelsen av kommunalrådet Jens Nilsson.
Juryns motivering:
Tränger sig inte på men är alltid på tå.
Ett företag som sätter service och kunden först. Behandlar alla lika och får alla att känna sig viktiga.

Yamaha Center går nu vidare till länsfinalen som hålls på Jämtlands läns resident den 18 januari 2008.

torsdag 1 november 2007

Nu är SSCO på banan!

Nu är det klart med utbildningstillstånd för SSCO. Efter tålmodig väntan på Vägverkets handläggning, så kan vi nu glädja oss åt att, vi nu inte bara har examinationstillstånd, utan även rätten att utbilda, säger SSCO;s ordförande Gunnar Hedin.

För att utbilda i SSCO;s namn behöver man bara göra en anmälan till utbildningsansvarig eller direkt till ordföranden i SSCO. Utbildningsansvarig är Peter Wikström. Peter har lång erfarenhet från förarbevisutbildningen i en annan organisation.

Inom kort kommer alla blanketter att finnas på den nya hemsidan. Den är fortfarande under uppbyggnad men, beräknas vara klar innan vintersäsongen startar, lovar Gunnar. Adressen är www.ssco.nu .

Nu är vi definitivt "på banan". Att vi fick Peter Wikström som utbildningsansvarig betyder mycket, eftersom att han har inarbetade kontakter över hela landet.

För övrigt har vi inte legat på latsidan, påpekar Janne Sund, sekreterare i SSCO. Vi är representerade i Nationella Snöskoterrådet. Det innebär att vi är med, och har ett avgörande inflytande, när det gäller snöskoterfrågor nationellt. Att vi kom med där berodde mest på att, vi deltog i nationella Snöskoterforumet i Sollefteå i våras. Där fick vi en möjlighet att uppmärksamma samtliga deltagare om vår existens.

Den första träffen med rådet hade vi i augusti, berättar Janne. Det var till största delen en planeringsträff, och diskussioner om rådets uppgift.

SSCO kommer att genomföra sitt första officiella årsmöte nu under förvintern.